ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Závodní řád pro závod dvojic na rybníku Rožmberk

Přihláška na závody Třeboňský kapr 2024
Startovné 4500,-Kč za přihlášenou dvojici. Přihlášky najdete *zde*.

1. Závodu se může zúčastnit pouze závodní dvojice složená ze dvou závodníků, které nelze během závodu měnit;

2. Soutěžní rybou je pouze kapr, amur a sumec – ostatní ulovené druhy se nehodnotí a ihned po zdolání se vrací zpět vodě
Bodování: 1 cm délky kapra, amura a sumce = 1 bod
Největší ryba bude odměněna zvlášť (v případě rovnosti bodů bude vylosována);

2. Závodí se ve čtyřech kolech – I. + II. kolo trvá 5 hodin chytání a III. a IV. kolo trvá 3 hodiny chytání;

3. Oba závodníci mohou použít k rybolovu maximálně 2 pruty, každý prut maximálně se dvěma návazci a s jednoduchými háčky. Každá dvojice si může ponechat 2 kapry pouze během nedělního závodu v míře minimálně 40 cm a nesmí je měnit během závodu (ve startovním lístku budou rozhodčím zakroužkováni)! Ostatní chycené ryby je nutno ihned po přeměření rozhodčím vrátit do vody. Měření hloubky lze provádět pouze po zahájení všech poločasů;

4. Není povoleno vnadit žádným způsobem ani provozovat během závodu jakoukoliv činnost připomínající vnadění. Všechny způsoby vnadění jsou zakázány – není možné použít žádné rozpustné punčochy, pytlíky, nitě atd. Dále není možné, aby návnada byla součástí lovné udice či imitovala nástrahu či byla opět její součástí. Není dovoleno použit krmítko či podobné zařízení ani jako součást lovné udice (zátěž) či k měření hloubky. Povoleny jsou pouze tyto druhy nástrah: červi, rousnice, žížaly, kukuřice, hrách, obilí, tygří ořech, peleta (musí být napíchnuta na háčku), pečivo (napíchnuté na háčku) a „průmyslově vyráběné suché nástrahy“ (foukaná kukuřice, extrudy, atd.) – opět pouze napíchnuté na háčku. Všechny ostatní nástrahy jsou zakázány. Žádná nástraha nesmí být vyvázána mimo háček. V případě nutnosti rozhodne rozhodčí, zda je možné spornou nástrahu použít. V případě porušení zákazu vnadění bude závodní dvojice okamžitě ze závodu diskvalifikovaná rozhodčím či hlavním pořadatelem bez náhrady;

5. Vyhrává závodní dvojice, která dosáhne nejvyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet ulovených ryb;

6. Každá závodní dvojice závodí na vlastní nebezpečí;

7. Závody se konají za každého počasí;

8. Hlavní organizátor závodů si vyhrazuje právo provést za mimořádných okolností úpravy v propozicích, případně v organizaci závodu (přerušení závodů za silné bouře atd.);

9. Ryby měří a zapisuje pouze rozhodčí. Závodní dvojice má povinnost kontroly a po ukončení závodů vyjádří svůj souhlas se zápisem rozhodčího svým podpisem do přehledu úlovků (stvrzuje množství a délku svých úlovků). Startovní lístek si ponechá jako doklad pro převzetí ceny;

10. Protesty lze podávat hlavnímu pořadateli závodu písemně se vkladem 2000 Kč. Vklad propadá při záporném rozhodnutí ve prospěch závodů. Písemné protesty se přijímají nejpozději do 60 minut po ukončení závodů;

11. Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodní dvojice rozhodčím či ředitelem závodu ze závodů bez náhrady;

12. Chování a výstroj závodníka musí odpovídat vybavení pro sportovní rybolov. Každá závodní dvojice je povinna mít podložku k odložení zdolané ryby, podběrák a vyprošťovač háčků. V případě ponechání si uloveného kapra je nutné mít s sebou vezírek a ten následně použít k přechování ryby;

13. Pohyb účastníků závodů pouze ve vyhrazených prostorách. Zákaz vstupu na soukromé pozemky;

14. Každá závodní dvojice závodí sama za sebe – je zakázána jakákoliv pomoc od další osoby (rodinný příslušníků, diváků či jiných závodníků), např. příprava prutů a nástrah. Každá závodní dvojice si podebírá ulovenou rybu sama. Není povolena vzájemná pomoc mezi závodníky lovícími vedle sebe, ani v případě podebrání ulovené ryby;

15. Žádná závodní dvojice nesmí vstupovat během závodu do vody. V případě potřeby vstupu závodní dvojice do vody je nutný souhlas rozhodčího;

16. Vzhledem k výši výhry, která má hodnotu nad 10 000,-Kč, má výherce – závodní dvojice, která se umístí na prvním místě, povinnost odvést daň z výhry ve výši 15 % z celkové hodnoty výhry dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., § 36, odst. 2, písm. L. Zadavatel soutěže si vyhrazuje povinnost vybrat od výherce (závodní dvojice) finanční částku ve výši daně v den předání výhry výherci – závodní dvojici (při vyhlášení výsledků závodů);

17. Zaplacením startovného, tedy závazným přihlášením, závodní dvojice souhlasí s jeho zněním a zavazuje se dodržovat závodní řád;

18. Neznalost závodního řádu závodní dvojici neomlouvá.

Přesunout se na začátek
Přihláška na závody 2024